Skip to content

Vreme – Slučaj kuća u Resavskoj i Mišarskoj

  • by

Da novinarku BIRN-a Anu Novaković nije zainteresovalo da istraži vezu između kompanije Sinadei, od koje je nekadašnji gradonačelnik Beograda i trenutni ministar finansija Siniša Mali kupio stan, i parcela u Resavskoj 25 i Mišarskoj 3 u zaštićenoj zoni beogradskog Vračara na kojima je planirana gradnja stambeno-poslovnog objekta, ne bi se saznalo da je direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture Beograda Olivera Vučković izdala Uslove za izgradnju tog objekta samostalno i bez potpisa obrađivača, smatrajući da ima diskreciono pravo da tako nešto uradi.

Kuće u Mišarskoj 3 i Resavskoj 25 deo su celine Istočni Vračar koja uživa status kulturnog dobra pod prethodnom zaštitom, što prema članu 7. Zakona o kulturnim dobrima znači da se “kulturno dobro i dobro koje uživa prethodnu zaštitu ne sme oštetiti, uništiti, niti se bez saglasnosti može menjati njegov izgled, svojstvo ili namena”.

Kompletnu vest možete videti na
https://www.vreme.com/vreme/slucaj-kuca-u-resavskoj-i-misarskoj/