Skip to content

OnLine Peticija

Drage komšije, dragi sugrađani

Na redu za uništenje je i naša ulica u srcu Vračara.

Po starom običaju gradske vlasti između kvaliteta života građana i enormnih zarada investitora – biraju ove druge.

Između očuvanja starih vračarskih urbanih celina i novokompovane novogradnje – gradske vlasti biraju ovo drugo.

Tako i ovde, na silu, u ulicu od nepunih 120m dužine i 7,5 širine, nameravaju da izgrade 3 zgradurine od preko 27,5 metara visine svaka… hoće da nam ukradu svetlo, vazduh, način života.

Od naše ulice hoće da naprave tunel u kome neće biti mesta za ljude nego samo za automobile, u, za sada predviđenih – 50 novih garažnih mesta!

To naša ulica NE MOŽE da izdrži!

Nameravaju da odobre gradnju višespratnicа od 7 spratova, tik uz spomenik kulture – kuću Bogdana Gavrilovića, matematičara i profesora, Predsednika SANU-а, sagrađenu još 1898.

To NEĆEMO da dozvolimo!

Mišarskom ulicom, koja je proglašena zonom usporenog saobraćaja i zbog toga što kroz nju u školu idu učenici nesrećne OŠ Vladislav Ribnikar i III Gimnazije – ako se planovi ostvare – neće niko moći da prođe.

Danas, tražimo vaš potpis da bi spasili Mišarsku i da sutra, svi zajedno zaustavimo dalje uništavanje gradskog jezgra Beograda, kad to nekom padne na pamet.

Ne damo Mišarsku!

 

OnLine peticija – https://t.co/TN6W9NYzxE

 

Mi dole potpisani građani Beograda, na osnovu člana 56 Ustava Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 98/2006 i 115/2021) podnosimo:

PETICIJU ZA OČUVANJE ARHITEKTONSKOG NASLEĐA U MIŠARSKOJ ULICI, GO VRAČAR

ZAHTEVI PETICIJE

  • Trajno i neopozivo odbacivanje Urbanističkog projekta za izgradnju stambeno – poslovnog objekta na KP 5072 KO VRAČAR, spratnosti 2Po+P+6+Ps, u Mišarskoj ulici br. 9 od strane Komisije za planove Gradske uprave Grada Beograda i
  • Poništavnje Građevinske dozvole IX-18 br. 351-560/2022 od 30.11.2022. godine, Lokacijskih uslova IX-15 br. 350-1068/2022 od 30.06.2022. godine i Urbanističkog projekta za arhitektonsko – urbanističku razradu objekta na katastarskoj parceli broj 5075 KO Vračar, u Ulici Mišarska br.3, u Beogradu, IX-05 br. 350.13-98/2020 od 19.04.2022. godine, zatvaranje gradilišta i hitno obustavljanje daljih građevinskih radova u Mišarskoj 3.

Urbanističkim projektom za izgradnju stambeno – poslovnog objekta u Mišarskoj 9 je predviđena izgradnja objekta visine 27,5m sa 14 stanova i 2 poslovna lokala površine 2.767 m2 i 22 parking mesta u dva nivoa podzemne garaže površine 937 m2.

U Mišarskoj 11 se nalazi spomenik kulture Kuća Bogdana Gavrilovića izgrađena krajem 1898. godine koja je ugrožena urbanističkim projektom jer je:

  • predviđeno rastojanje novoplaniranog objekta od spomenika kulture 0m umesto propisanog minimuma od 9m čime će biti zazidani svetlarnik i bočni prozori spomenika kulture koji će ostati bez dnevnog svetla;
  • predviđena izgradnja podzemne garaže u dva nivoa koja će zbog planirane veće površine u odnosu na nadzemni deo preći granice parcele ka bočnim susedima čime može doći do potkopavanja temelja postojećih objekata i njihovog oštećenja ili urušavanja.

GUP – om Beograda koji je u rangu Ustava planske dokumentacije je za deo Vračara kome pripada Mišarska ulica zabranjena izgradnja visokih objekata i neposredna primena PGR – a na koji se investitor poziva u urbanističkom projektu, a kojim je dozvoljena visina objekta od 27,5m. Zabrana izgradnje visokih objekata proističe i iz činjenice da je GUP – om Beograda ovaj deo Vračara definisan kao kulturno – istorijska celina koja uživa prethodnu zaštitu.

Ovo nažalost nije sprečilo investitora da se prvo obrati nadležnom odeljenju GO Vračar i da dobije dozvolu za rušenje postojećeg objekta u Mišarskoj 9, a tek 4 meseca kasnije da uputi zahtev Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda koji je nadležan za zaštitu kulturnih dobara. Postojeći objekat u Mišarskoj 9 je uklonjen pre usvajanja urbanističkog projekta na osnovu rešenja koje je izdala GO Vračar.

Urbanističkim projektom za stambeno – poslovni objekat u Mišarskoj 3 je predviđena izgradnja objekta od skoro 27m visine sa 24 stana površine 5.181,77m2 i 50 parking mesta površine 1.745,9m2 u podzemnoj garaži od dva nivoa. Ovaj urbanistički projekat je usvojen iako su na isti način prekršeni normativi GUP – a Beograda i nije ispoštovano minimalno rastojanje od susednih objekata čime se blokira prirodno osvetljenje i stvara potencijalna opasnost od oštećenja ili urušava postojećih susednih objekata. Na osnovu usvojenog urbanističkog projekta za objekat u Mišarskoj 3 je izdata sporna građevinska dozvola.

Realizacijom urbanističkog projekta za objekat u Mišarskoj 3 i usvajanjem urbanističkog projekta za objekat u Mišarskoj 9 bi značajno bio smanjen kvalitet života stanara, a njihova imovina i bezbednost bi bili ugroženi.

S obzirom da je Mišarska ulica jedna od prvih zona usporenog saobraćaja u Beogradu sa ograničenjem brzine od 10km/h, izgradnja objekata sa 72 parking mesta, a samim tim i 72 nova vozila bi dodatno otežala kretanje pešaka kojima je bezbednost u saobraćaju već ugrožena jer su primorani da se kreću kolovozom kao i vozila. Osim stanara Mišarske ulice bi ovako povećanom gustinom saobraćaja naročito bili ugroženi mnogi učenici i učenice Treće beogradske gimnazije i OŠ „Vladislav Ribnikar“ koji se svakodnevno kreću Mišarskom ulicom na putu do škole.

Podnosioci peticije:
Udruženje građana „Naša mesna zajednica“ i stanari Mišarske ulice