Skip to content

Vreme – Rasturacija kulturnog nasleđa

  • by

Za razliku od većeg dela 20. veka, kada je politika mahom bila definisana ekonomskim i ideološkim pitanjima, ovo stoleće ukazuje da to više nije tako. Naime, ključne teme koje u 21. veku određuju dominantne politike nalaze se u neposrednoj vezi sa identitetima – etničkim, kulturnim, verskim, rasnim i drugim. Pitanje redefinisanja postojećih i uspostavljanja savremenih identiteta, koje se nalazi u neraskidivoj vezi sa fenomenom nasleđa, dovodi nas do teme ovog osvrta koja se odnosi na njegovu devastaciju, dislokaciju, promenu funkcije ili potpuno uništavanje.

Pre nego što iznesemo stručni stav u vezi sa najnovijim slučajem uništavanja kulturnog nasleđa, koji se odnosi na najavljeno rušenje objekata u ulicama Resavskoj i Mišarskoj, vredi se podsetiti nekoliko nedavnih primera koji su u javnosti izazvali nevericu i šok.

Kompletnu vest možete videti na
https://www.vreme.com/vreme/rasturacija-kulturnog-nasledja/