Plan rekonstrukcije Mišarske ulice sa sajta Gradske uprave grada Beograda

Plan rekonstrukcije Mišarske ulice sa sajta Gradske uprave grada Beograda, Sekretarijat za saobraćaj