Parking Mišarska

PLAN ZA MIŠARSKU JE DA NAPRAVE PARKING POVRŠINU A NE ZONU USPORENOG SAOBRAĆAJA

Izučili smo za vas principe na kojima su nastale i usavršavale se zone usporenog saobraćaja u svetu. U osnovi ovog koncepta nalazi se saradnja gradskih vlasti i stanara, uz uvažavanje svih njihovih različitosti i potreba. Sada već postoje standardni principi koji se moraju uvažavati da bi se nešto nazvalo zonom usporenog saobraćaja. Ukazujemo na najvažnije propuste gradskih vlasti u slučaju Mišarske.

1. nema analize protočnosti i nema podataka o tome koliko pešaka i koliko automobila dnevno prolazi kroz našu ulicu niti koji je njihov broj u špicu što je u našem slučaju kraj svake smene u školi Vladislav Ribnikar.

2. nije bilo nikakvih konsultacija sa zajednicom a ovakve zone postoje da bi se deca bezbedno vratila na ulicu i da bi život na ulici bio usklađen sa potrebama zajednice. Mi nismo zvanično nikada ni videli plan, a kamoli da nas je neko od uobraženih sveznalica pitao šta o njemu mislimo. Plan je zapravo samo idejno rešenje, ne zaboravite da pravi plan sa svim dozvolama oni nemaju!

3. posebna paznja u ovakvim zonama obraća se deci, starima i osobama sa invaliditetom i postoji odvojena staza za slepe i slabovide i potpuna pristupačnost za osobe u kolicima sirine 1,8 metara. Planirali su poprečne rigole (kanale za usporavanje kretanja automobila na svakih 5,1 metara) u Mišarskoj, tako da, po planu, neće biti moguće da deca, stari i hendikepirana lica prođu, što je u suprotnosti sa zakonima a ne samo principima.

4. parking ne sme da bude dominatna aktivnost zone što u Mišarskoj sa 25 planiranih parking mesta jeste. Cela ulica zapravo postaje parking sa fensi nazivom.

5. u svetu nema jednog recepta što se izgleda tiče. Ima zona sa trotoarima, zona sa stubićima kojima su odvojeni pešaci, zona gde je mini trotoar izdvojio prilaze zgradama i zona u jednoj ravni. Bitno je da se stanari i gradske vlasti dogovore, tj, da se rešenja prilagode potrebama stanara u okvirima mogućeg.

6. ulica mora biti prohodna za velika vozila zbog eventualnih požara, selidbi, rekonstrukcija i sl. Nismo sigurni da će to moći pa gledajte da se ne zapalite i ne mrdajte nikud.

Na osnovu svega navedenog, nama je jasno da je parking prioritet našem gradskom sekretarijatu za saobraćaj, a da su stanari, deca, svi sugrađani potpuno u drugom planu, na nivou ispod razmišljanja o mobilijaru koji će da prikriva ovu parking ulicu kojom se ljudi šunjaju.

Evo kako izgledaju slične ulice u svetu, ali tamo su i građani bili uključeni …